נעגמתי לשמע הידיעה

זוכרת: רגעים עם משה נגבי, השר, הלוביסט, התמימה.