Move On

נזו"ז – "נשים זקנות וזועמות" ובעלות בריתן

אסתר עילם, יקירת תל אביב ולא בכדי, על ההתארגנות שהקימה ב-2011.

6CDCDEDD-75AC-4AAE-AEFE-900B187F4E0Cהמונח אייג'יזם מציין התייחסות מפלה, גזענית, כלפי כל זקן או זקנה בחברה שלנו. התייחסות זו מבוססת על דעות קדומות, סטראוטיפים, ומיתוסים לגבי זקנה וזקנות/ים. אייג'יזם כלפי נשים מוכפל בעוצמתו כי הוא משולב בסקסיזם – מינניות – התייחסות מפלה המופנית כלפי נשים בהיותן נשים.

התפיסה החברתית הרווחת רואה בהתקדמות בגיל של נשים איבוד כל מה שיש לו ערך חברתי ואישי. עקב כך, האישה הזקנה מועלמת, נמחקת, מהבמה החברתית, והופכת שקופה, מושתקת – חסרת פנים, ייחוד, משמעות. גם נשים עצמן אוחזות במוסכמה החברתית לפיה גיל הוא אויב מספר אחד של האישה, ועליה לעשות הכל כדי ל"נצח" אותו. רגשות הפחד והחרדה מביאים לא רק לסילוק נשים זקנות מהזירה הציבורית אלא גם ליחס שלילי כלפיהן בצורה של סטיגמה וביזוי, זלזול ולעג, ומוצגות כמטרה "טבעית" לאלימות נגדן. הסטריאוטיפים שולטים בכיפה – מדימוי "הסבתא הסורגת" ועד דימוי ה"מכשפה" .

נשים זקנות הן אחת הקבוצות המוחלשות ביותר מבחינה כלכלית, והמוזנחות ביותר מבחינה רפואית. החוסן הביולוגי שיש לנשים ביחס לגברים והצפיה מהן בתור נשים "לסבול בשקט" מטשטשים עובדה זו הפועלת לרעתן.

אנו מאמיניות שזקנה היא תופעה טבעית וחיובית, והחברה היא שהופכת אותה לשלילית. זקנה איננה מחלה, ואין לעשות מדיקליזציה שלה. נשים זקנות הן בעלות עוצמה, ונושאות אתן עושר בל ישוער של חוויות, ניסיון-חיים, ידע ותובנות.

זה הזמן לשנות את מיקומן של נשים זקנות בחברה ובשיח החברתי. זה הזמן להציב נשים זקנות מכל הקבוצות והרבדים החברתיים במרכז השיח החברתי.

לפרטים: אסתר עילם, טלפון 03-6994775,
esther.eilam@gmail.com
אתר מומלץ:  Old Women's Project