75 Years Young is Our Daniel

images-3את השעתיים האחרונות ביליתי בעיניים לחות, בהקשבה לסרטים על מפעל תזמורת דיוואן שיצר דניאל בירנבאום יחד עם אדוארד סעיד.
 
את דניאל בירנבאום שמעתי לראשונה כשהיה נער. הגיע עם קבוצת בני ובנות גילו חברי תנועת השומר הצעיר, למחנה עבודה בקיבוץ שובל.
 
אמרו, גאון הגיע. בנו לכבודו במה בחדר האוכל, העלו פסנתר והוא ניגן.
 
מבין מעשיו רבי הפנים, היקרה ביותר ללבי היא דבקותו בערכי הנעורים. בהשומר הצעיר דיברו על אחוות עמים, שלום וכהנה. דניאל ברנבאום הגשים ומגשים אנושיות, יומיום.
 
באחד מסרטי יוטיוב נראה בירנבאום קורא ממגילת העצמאות, בטקס בו הוענק לו פרס וולף החשוב.
בתשובה קמה לברך לבנת, שהייתה אז שרת התרבות, במלים: ״אני מצטערת שדניאל ברנבאום בחר בטקס זה לתקוף את ישראל.״
 
איפה לבנת היום ואיפה דניאל ברנבאום.
יש תקווה, כשרואים את המציאות במבט שמעבר לרגעי ההווה.
corinna by zipi copy
 
75 מלאו לנער: https://www.haaretz.co.il/gallery/music/classicalmusic/.premium-1.4627982