No Princess for Me

נסיכה אל תהיי לי

marionetteהעולם הבריטי/אמריקאי צוהל על כלה לקרוי הנסיך הרי, שהיא רק מצד אחד לבנה.
איך אומרים באידיש? לא גליק (מזל/אוצר) גדול, כל עוד מוסד המלוכה על כל האוצרות שצברו דורות על דורות ממשיך לרקד ועולם גולם של תקשורת מתמקד בשאלה הגורלית, איזו אופנה ישביחו אלה.

כל בגד שאחת הנשים הנראות ולא נשמעות לובשת, אלפי אלפים רצות להזמין כמותו. ואם לא די בכך, גם עם בגדי הילדים אותו סיפור.

זה הדור שאתן מחנכות?
אני אמשיך לתפור את שמלותיי במו מכונת התפירה שלי.
רק אל תעתיקו ממני את הגיזרה!

אחרת איך נתפור עולם חדש מן היסוד וגו׳?

corinna by zipi copy