How To

Zemanta Related Posts Thumbnailשלשום גיליתי דרך חדשה בדיבור עם מוקדנים.
נכון שהם נוהגים לחזור על אותו טיעון מדוקלם, תוך הוספת התחילית, ״שוב:״?
מודה שממש לא מלהיב לצפות בביזבוז העקשני של זמני – ואני לא מקבלת על הקשבה שכר.
מודה שנהגתי לומר בקול של מחנכת כיתה א׳ שאף פעם לא הייתי: ״אין צורך לחזור בפעם השלישית, די בפעם אחת.״
מה שהוסיף שמן למדורת הדברת והמוקדנ/ית דווקא ודווקא חזרה גם בפעם החמישית.
מין מלחמת התשה כזאת.
שלשום אמרתי ברוגע, ״הבנתי בפעם הראשונה, הסברת מאד יפה,״
ואז למרבה הפלא, המחמאה ריככה את האויב, העבירה אותו למחנה שלי ושמעתי:
״תני לי רגע.״
ואחר כך, ״תודה על ההמתנה. אני מעביר אותך למישהי שתפתור את הבעיה.״
כך היה. הבעיה נפתרה כאשר ביקשתי.
corinna by zipi copy