Good News indeed

בשורה משמחת ליום השבת ולכל ימות השבוע כוללת תשובה לשאלה.
איך מקנים לחוקים שיניים?
640px-Thequeenofshebaצעד קטן והמחשה עמו: זוכרות/ים שסיפרתי על מקרה הדואר שסגר את הסניף הקרוב לבית, העביר את תיבת הדואר שבסניף החדש לגובה של מעל שני מטר, הציב מדריגה צרה ללא מעקה בגובה של כעשרים ס״מ? ואז, כשמתוך יאוש הפניתי זמנית לתיבת הדואר של ביתי נדרשתי ללכת ולנסוע כדי לקחת דברי דואר/חבילות מקניון רחוק?
ושהלכתי לקניון ומצאתי את משרד חלוקת החבילות סגור, כי העובד התפטר בלי הודעה מראש, לדברי מנהל הקניון?
ושהמנהל החביב הסיע אותי ברכבו לביתי ולמחרת הביא לי במו ידיו את החבילה.
שבו-זמנית שלחתי בפקס למנ״כל חברת הדואר מכתב תלונה מפורט על הפרת חוק הנגישות הממשלתי בידי חברה ממשלתית (חברת הדואר)?
(גם נאמר לי שאיני יכולה לבטל העברה זמנית לדירתי – אף כי איש לא הזהיר אותי שהחבילות יימצאו באותו קניון רחוק).
ובכן,
שלשום בבואי לדואר לשם גישוש, יצאה אליי המנהלת של הסניף . הפאקס הועבר אליה. נתנה לי לבחור את תיבת הדואר הרצוייה – והבעיה, שנגררה חודשים אחדים, נפתרה באחת.
בזכות ה׳׳שיניים׳ שלי.
אין דרך אחרת להקנות שיניים לחוקים.
 
לא יודעת מהי ההרגשה כשקוראים דברים אלה. לי ההתנסות וההתרה הוסיפו מרץ ושמחה.
אפשר.
אסור להתייאש.
אם לא עושים, אין סיכוי לשינוי.
אם מנסים – יש סיכוי והנה אפילו 100% שינוי.
לחיים!
corinna by zipi copy