#metoo

האסוציאציות רצות מרטון

מוסיפה את #me too בשם שתי נשים שהאלם נכפה עליהן.

אם אתם/ן ולו לרגע חושבים/ות שהטמטום הסקסיסטי נגע רק בא/נשי התקשורת, שמעו טוב.

מקרה שלא מש מזכרוני, מסר לי ב-2000 עורך דין שייצג את הגברת, בתביעה של ניצולת שואה נגד משרד האוצר על אונס שביצעו בה חיילים בתקופת השואה, ברומניה.

השופט הישראלי דרש תשובה לשאלה, ״מה היה צבע המדים של האנסים?״

בשביל בדיקת האמינות, יעני.

היא לא זכרה.

תביעתה להכרה כנפגעת שורדת שואה לא התקבלה. נדחתה. בית המשפט הישראלי דחה.

עורך הדין המליץ לערער.

הנפגעת ויתרה, לא היו לה כוחות הנפש לעמוד במשפט וחקירות כאלה מחדש.
אני מניחה שכעת הזאת שופט היה משכיל להתבייש בעצם השאלה.

אופס, שוב טעיתי.

כי הנה כותרת הבוקר בעיתון הארץ מספרת על בית הדין הרבני שאישר הסכם גירושין בו האישה התחייבה שלא להגיש תלונה נגד הבעל על אונס.

למה? ״לבקשת הבעל״!

עכשיו אני מחכה לתגובה של נופת צופים משרת המשפטים, איילת שקד, אל ״האחיות״.

corinna by zipi copy