תמונה חשובה

טוב, אני חייבת הסבר: זו תמונה לסיום שנת הלימודים בכיתה ה׳ – הראשונה בליצאום/גימנסיה ברומניה. שלחתי כעת בדו״אל להנהלת בית הספר, בתקווה שיוכלו לנסות לאתר את המופיעים בה. כן, אני יודעת, הסיכויים קלושים. אך אם לא אנסה, לא יהיה כל סיכוי, נכון?

לא מוצאת את המקור ורציתי לשלוח – מעשה שאני לא מגיעה אליו מזה זמן רב. רב מדי.

אם תהיה תשובה, אעדכן. יש לעניין חשיבות – נוגע לפרק בספרי שבכתובים.

מחכה.
ביאדו ליד המחשב 1