רשמי העיר העשנה

רגעים אחדים בטרם נפתחו שערי שמיים וכבישים.