הודעה מפתה

שי אישי שהוא פיתוי וגם פיצוי על היעלמות ארוכה.