זכרונות שלא אני המצאתי

קפריסין – קיץ שלא נשכח- ולא מן הסיבות המוצלחות. הייתם שם? הייתן?