מקרה בילד צורח, אפילו שהוא כבר כמעט בן שבעים.

חמישים שנה עם אותם שכנים, וזה לא קיבוץ. איך אצלכם בבית המשותף?