מה עושים כשבאחוזתי פולש נאחז?

הפתעה עם בוקר, מי לא תשמח?