איך להכין סרט לתחרות, איך?

מתי לאחרונה עשית מעשה חדש?