עוולה שמשרד האוצר הקים ומקיים

קריאה אל אזניים שלא שומעות, עיניים שלא רואות ופה שמפיק מרגליות. כל עוד אחרונ/ת שורדי השואה נושמת.