כל חיי מכוונים לכך שלא יקנאו בי. והרי המתכון.

הנה ההוכחה שזמן לכל בעלת עט.