אל חברי וחברות ועדת הכספים של הכנסת

זה מה שעשיתי הלילה: ישבתי וכתבתי לוועדת הכספים של הכנסת.
על מה?