אני ואת/ה נשנה את דיוני ועדות הכנסת

נרשמתן/ם כבר ל-e-Part?
צדיקים וצדיקות, מלאכתן לא נעשית על ידי אחרים.