חשיפה

מן הספר התשיעי, שבכתובים זו השנה השישית. היו עמי.