ארכיון | נובמבר, 2015

אמש בהבימה נבהלתי

רכשתי מנוי להבימה לפני שנתיים ואיכשהו נכשלתי במבחן הנוכחות. נחמדות אליי, איפשרו לי לממש את שמונת הכרטיסים . במבצע מיוחד נחלצתי לראות שמונה הצגות בשלושה חודשים. אמש זו הייתה ההצגה ‘קונצרטה לשמונה’. ראיתי – וקשתה עליי הנשימה.