אהבה שאינה תלוייה בדבר

1897797_591387924275378_670768001_nמישהו פרסם הודעה בפייסבוק וכתב בה “מדיומים".
'מדיומים'?
הגבתי במירב עדינותי המפעפעת:
מדיום (לשון יחיד). מדיה (לשון רבים) medium, media

עכשיו ראו מהי התשובה שקיבלתי, תשובה שמסכמת את קורות התרבות הישראלית, בזכותה בנט זכה ל’כפיים'.

"ידוע לנו שזאת צורת הרבים הנכונה של המילה בלטינית – הבעיה היא שהמילה 'מדיה' מוכרת בעיקר בהתייחס לאמצעי התקשורת.”

הלכתי לקונן בפייסבוק ויצא שיח לוחמים

צורת הרבים המקורית נשמרת בכל שפות העולם המערבי, לא רק לחוקרי השפה הלטינית ולא רק בבמות אקדמאיות.

לא אדבר במבטא רוסי עם מי שהגיע מרוסיה ולא במבטא תימני עם המיועד למפ”כל המשטרה. לא אשקר עם שקרנים ולא אגנוב עם גזלנים.

לא נכנעת לממוצע הנמוך. אם משתמשים נכון במלה, היא נקלטת. אם מתיישרים עם הבורות החפיפה, אז העילגות היא שחוגגת.

מגיבה א.: למה היתה הכוונה בהודעה המקורית?
“…פלטפורמה עצמאית חדשה שפועלת כהוצאה לאור ושותפות של אמנים ממדיומים שונים ש…"

מגיבה א. :"אם כך, המלה מדיומים פה בכלל מכוונת למשהו אחר מאשר למדיה״ ואולי לכן בוחרים להשתמש בה… העיקר שמבינים."

העלגות ‘מדיומים’ מכוונת לומר לשון רבים של מדיום. אם הסקת אחרת משמע ש’העיקר’ לא מתקיים ולא ‘מבינים’.
העיקרון הסובלני לא נולד היום והוא תקף כל עוד זוכרים/ות שאנחנו עומדים/ות על כתפי התרבות, בלא לרמוס אותה בבורות המשתזרעת כעשב שוטה.
מגיבה א.: בהחלט הבנתי קורינה… מדיה – media שזה כמובן הרבים של medium כפי שהסברת, אך כשאומרים מדיומים בעברית, בציטטה שהבאת למעלה, מתכוונים דומני לצורות הבעה שונות – ולא לרבים של medium, לא כן?"

לא כך. ספרות, ציור וגו’ הם מדיום ועוד מדיום ובסך הכל: מדיה. זהו ביטאון שמצהיר כי הוא בא לתת בימה וביטוי למדיה. ועדיין אין לא בעברית, לא בלטינית – ולא באנגלית, צרפתית, איטלקית, רומנית וגו’, אין בהן מלה ל’צורות הבעה שונות’ ושמה ‘מדיומים’. זו לידתה בבורות ו/או עצלות אינטלקטואלית ו/או לשון הדיוטות.
מגיבה ב.: "כך זה עם צ׳יפסים וקקטוסים, ויש עוד הרבה דוגמאות. אבל… כשמחליטים על טהרנות, נופלים קרבן לסיבוך (אהה? מההה?) ולצורך להסביר כל פעם מחדש. 
ואם בכלל טהר, אז מתקשר\ים\ות, תקשור, תקשורת, ולא מדיה\מדיום."
לא מכירה אמירת ‘צ’יפסים’, ואם היא נוכחת כי אז יש בה בעיניי חן ילדותי משהו ומשם ודאי צמחה – ומהורים שלא ידעו להסביר לילדיהם שזו מלה אנגלית בלשון רבים שלה. מה לעשות, אף אחד לא אוכל רק צ’יפ אחד – לו כך היה,  בתי החולים היו בתפוסה מזערית בהרבה.
קקטוס הוא גם לשון יחיד. .wikipedia.org/wiki/Cactus
בשני המקרים לא נישאת ברקע מסורת תרבות שלימה ועל כן לא אתרגש מהם.
מגיבה ג.: "ואני חשבתי לתומי שמדיומים הם אלה שמשמשים לתקשור ואילו מדיה היא התקשורת.."
גם במקרה זה,  עדיין הם מדיה כשהם רבים ואילו היחיד הוא מדיום. שחייב/ת להיות יחיד/ה, אחרת תשאר נטולת ייחוד…
מגיב ד.: "ברבו !!!" 
הצהרה בשבועה
יש ערך לשימור, בחברה אנושית בה עכשיו יותר מתמיד שפה של אימפריה משתלטת על השיח ובדרך קוברת שפות ייחודיות. הלטינית, שהייתה שפה אימפרית, כיום אינה עוד שפה חיה. רק לפני מאה שנים לימדו אותה בבתי ספר כבר בכיתות הנמוכות. בהיסטוריה המשפחתית בני, יליד ישראל, כאשר גילה אותה לימד עצמו ולימד בהתנדבות את כל הילדים בכיתה שלו. להכיר ולשמר שפות נעלמות דומה למבט למעמקי התרבות האנושית. לא משהו שיש להשליך בקלות, ודאי לא בחברה שבה עלגות ובורות פושים בכל. אני מצדיעה למחיי האידיש והלדינו, הלטינית וכל שפת שבט אי שם באיים רחוקים שמעתיקים ומשמרים בחרדת קודש. אחרון המשמרים של העברית – עגנון – כבר לא עמנו. בספריו שימר את העברית לדורותיה ותקופותיה, שכבה מעל שכבה. ההפסד כולו שלנו, הנזקקים לפרשנים ולמילונים כדי לרוות מן המים הטהורים שארה ורדה כדבש הטוב. שפה היא הכלי שבו חברה אוגרת את התרבות שלה. הלוא ננהג כבוד במשמרים ובמשמורת. מה טעם לרמוס, כך בקלות דעת?
corinna by zipi copy