אם תרצו להעשיר את שולחן החג – וגם ביומיום

לחזור עייפה אך מרוצה – בעודי רצה לספר.