אין יום שבו נסיעה באוטובוס לא מזמנת שמחות

כשצפוף מאד באוטובוס והשיח מתחמם אפילו שעכשיו קיץ 2015.