לו הייתי יועצת בחירות

הצעה לא שגרתית – שכבר נוסתה בהצלחה.