לא יכולה להבליג יותר מרוב רוגז

בלילה הזה נדדה שנתי