לכבודו תכין קורינה פרקים על איך שמפרקים

1949. שנה שנייה בארץ.  משפחה: האבא  בוגר שלוש שנים במחנה פשיסטי לעבודת כפייה, האם בוגרת מחסור, גירוש, עוצר, שלילת חירות. הבנות שתוקות. העתיד מעולם לא נראה ורוד יותר לרואה החשבון העובד בצבעות, לבת המליונרים שמנקה משרדים עבור פרוטות.

1949. שנה שנייה בארץ.
משפחה: האבא בוגר שלוש שנים במחנה פשיסטי לעבודת כפייה, האם בוגרת מחסור, גירוש, עוצר, שלילת חירות.
הבנות שתוקות.
העתיד מעולם לא נראה ורוד יותר לרואה החשבון העובד בצבעות, לבת המליונרים שמנקה משרדים עבור פרוטות.

הנה שוב בא עלינו יום השואה, בשבוע הבא.

יום רודף יום ולא הספקתי, לא הספקתי להכין הכל מסודר מראש.

יום רודף יום ואני חושבת, אולי זה האחרון לרדיפות משרד האוצר את נרדפי השואה?

לא, עוד לא. מוקדם מדי.

ומה אני רוצה בסך הכל?

רק להביא לביטול מוחלט וטוטאלית של הוועדות הרפואיות, הן המבצרים שראשי משרד האוצר והממשל מתבצרים מאחוריהן ברוב תחמון ונכלוליות נקיה בעיניהם מעוון.

עמדתי לאסוף עדויות של מי שעברו בין בצעד רועד ובין בריצה, מתחת להצלפות המתוחכמות.

אין ברירה, אתחיל מן המוכר ביותר, מן המוכרת: האזרחית ק.יחוטה.

מאיפה להתחיל, מן ההתחלה או מן הסוף?

אבחר בפשרה. קצת מזה וקצת מן הסוף הזמני של היום.

מחר יהיה יום חדש.

סיפור בהמשכים שנמשך 65 שנה.

אולי נתחיל מן העובדות המוסתרות מכל

משנחקק החוק המנשל לראשונה, לא הוצע ולא הושם בו כל חיוב בוועדות רפואיות. 

הסתפקו ברופא המשפחה. ובדין, שכן מי מכיר יותר טוב אותך, הרופא שמטפל בך ימים ושנים או וועדה שפוגשת אותך לחצי שעה של ראיון ועיון חטוף במסמכים רפואיים, אחד ואחת מתוך שורה ארוכה של עומדים-בתור לחסד השבת הגזלה?

אחר כך, בשלב כלשהו הפעילו את הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי.

מה ההיגיון?

וועדות אלה בודקות כושר עבודה ומאחר והממשל התכחש לעובדה שמדובר בהשבת קניין הפיצויים שנגזלו וקבעו מראש שזהו חוק סוציאלי עושה חסד, הרי שהביטוח הלאומי הוא הכתובת.

הנגזלים היו אז עדיין בגיל קדם פנסיה, אז צריך לבדוק כושר העבודה שלהם, עד כמה נפגע בשל רדיפות הפשיזם בזמן השואה.

בא משרד האוצר ואמר, לא כי, הביטוח הלאומי איטי מדי ומייסר בוועדותיו – נקים ועדות רפואיות ליד האוצר והן תפעלנה ביעילות ובלי כל פגע. רק להקל המדינה מבקשת. ידינו נקיות ולבנו טהור.

להקל, אה?

בפרק הבא ובבאים יסופרו כל תלאות ההקלות, אחת לאחת, במקרה אחד, מקרה האזרחית ק.יחוטה.

corinna by zipi copy