מצאתי חברים/ות לצרה

ולמה אני מספרת כל זאת?
כדי שתדעו, על כל צרה שלא תבוא: צריך לשמור על הכרטיס. נסיעה באוטובוס אינה הגרלת פיס.