הקרב על אנדריאס: א.

פרק ראשון בסאגת חיפושי דרך למילוט אדם פשוט.
אחד מרבבה.