מלים בלתי נשכחות מתוך "בארץ לא ידעתי"

דני זינגר. היה שם. ראה. דימם מלים.