אפשר לבחור ברכה?

בראש השנה ובימי החול, הברכה הזאת מוציאה מן הכלים, היא סימפטום, זריקת מראה בפרצוף:
כך אני רואה אותך. ואל תשלי את עצמך. את לא מה שאת חושבת לעצמך.