רון חולדאי, שאלה לי אליך והיא בת שמונה שנים

אם כבר מדברים על צדק חברתי. מדברים?