דברים שראיתי אתמול

כשביקשתי לקנות לחג חצי מטר שפיות.