#metoo

אם למי חסרה עדיין הוכחה שבית הדין הרבני בישראל הוא פמיניסטי לעילא. ומשהו על העבר.

תמונה חשובה

טוב, אני חייבת הסבר: זו תמונה לסיום שנת הלימודים בכיתה ה׳ – הראשונה בליצאום/גימנסיה ברומניה. שלחתי כעת בדו״אל להנהלת בית הספר, בתקווה שיוכלו לנסות לאתר את המופיעים בה. כן, אני יודעת, הסיכויים קלושים. אך אם לא אנסה, לא יהיה כל סיכוי, נכון? לא מוצאת את המקור ורציתי לשלוח – מעשה שאני לא מגיעה אליו מזה […]

עיתון העיר: כתבה בעקבות מלחמונת

  כשהתחלתי לגשש את צעדיי הראשונים בעבודה על 'נופי הנפש', נפקחו עיניי לראות שאפליית סופרות בתחומי פרנסה היא בישראל אוניברסלית. גם פרס הוא פרנסה. או משרת יו"ר – ששכר והטבות בצידה – בה בשבעים השנים שעד לאותו זמן לא זכתה ולו סופרת אחת. שבעים שנה. 1993. מה נשתנה מאז, שם – ובבחירות הקרובות לראשות עירייות? […]