רשמי העיר העשנה וכן קול קורא An Important Announcement

רגעים אחדים בטרם נפתחו שערי שמיים וכבישים – וכן הודעה חשובה.