בשבח כל פרי וירק

אומרים שזה המיקרובים ולא יעזור כלום. אז באתי לעזור ברמזים טבעיים.