למען אחיי ואחיותיי לא אחשה – ישראל 2016

ברוח המשפט, "החמלה היא מיסודו של האדם." מי אמר? מי כך עשה, אם לא אני ואתה?