פלא שכזה

Zemanta Related Posts Thumbnailלא יודעת אם גם לכם או לכן הדבר קרה:

אני יושבת לי ליד המחשב, שליווה, מביטה בשעון המכשיר שאומר יש זמן, עוד לא שש בערב.

ופתאום מחשיך.
מישהו פלש למחשב שלי והזיז לי את השעון.

השעון על היד, השעון על הקיר – מורים במקהלה: השעה שבע בערב.

מה קרה לאותה שעה, מי בא וחטף אותה? מי רוצה שאעזוב הכל ואחשוב על הזמן.

האם הוא פועל לטובתי?

האם אני פועלת לטובתו?

האם אוכל מעתה ועד עולם להעביר שעות מקום למקום כמו לא היה הזמן אלא מחוגים בשעון ללא חיים שילד פעוט מקבל במתנה כדי להתחיל להבין עד כמה רב הלא מובן, שהזמן אינו משחק כלל?

corinna by zipi