"לא נרצה להעמיס על קופת המדינה"

כה אמר בית המשפט המחוזי וכך חזר אחריו ואישר בחותמת ברזל גם העליון, ממש לא מזמן, לפני שנה ושנתיים: הם אמנם צודקים אבל לא צריך להגזים. לא נרצה להעמיס על קופת המדינה. את הפסיקה הזו האזרחית ק.יחוטה קראה רק לאחרונה. כי הנה בית המשפט הישראלי עשה צעד נועז מאין כמוהו: כבר בערכאת הערעור הראשונה, בבית משפט […]