מלה טובה על אוכל

סבתך הייתה אומרת, "אם לא היינו צריכים לאכול, היינו כולנו עשירים." אולי משום כך רב המשותף בין שני אלה, אוכל ועושר.