שיהיה לבריאות

רק תעזי להצטנן ומיד יטביעו אותך בתרופות. אני מפנה להן גב. יש לי דרך משלי.